top of page

Starea de alertă - întrebări şi răspunsuriÎn prezent pe întreg teritoriul ţării noastre este instituită starea de alertă în vederea prevenirii şi limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.


Astfel, având în vedere perioada pe care o traversăm, se ridică o serie de întrebări, iar pentru a răspunde în mod corect acestora se impune a analiza, printre altele, dispoziţiile Hotărârii nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi dispoziţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lege ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din data de 15.05.2020 şi care, începând cu data de 18.05.2020, a intrat în vigoare.


Printre cele mai des întâlnite întrebări cu privire la această nouă perioadă prin care trecem, se numără următoarele:


1. Mai este obligatorie completarea declaraţiei pe proprie răspundere în vederea părăsirii locuinţei?


Nu, începând cu data de 15.05.2020 nu mai este necesară completarea declaraţiei pe proprie răspundere atunci când dorim să ne deplasăm în interiorul aceleiaşi localităţi.


În schimb, pentru a ne putea deplasa în afara zonei metropolitane este necesar să completăm o declaraţie pe proprie răspundere (noul model al acesteia il puteti gasi la finalul articolului.)

Potrivit Anexei nr. 1 a Legii nr. 35/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, zona metropolitană “cuprinde teritoriul administrativ al oraşului centru polarizator şi al unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de navetism a acestuia, la distanţe de până la 30 km”. Cu alte cuvinte, sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localităţile aflate pe o rază de 30 de km faţă de principalul oraş. De asemenea, se consideră zonă metropolitană Municipiul Bucureşti şi întreg teritoriul judeţului Ilfov.


2. În ce interval orar se pot deplasa persoanele cu vârsta de peste 65 de ani?


Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani pot părăsi domiciliul fără a fi ţinute de respectarea unui anumit interval orar. Prin Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 nu au fost reglementate astfel de restricţii ca în situaţia stării de urgenţă, în timpul căreia, după cum ştim, au existat asemenea limitări.


3. În ce situaţii trebuie să purtăm masca de protecţie?


Potrivit Anexei nr. 2 “Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor”, parte integrantă a Hotărârii nr. 394/2020, avem obligaţia ca în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, precum şi în alte spații publice închise să purtăm masca de protecţie, în aşa fel încât nasul și gura să fie acoperite.


4. Ne este permis să părăsim domiciliul după ora 22:00?


Da, acest lucru este permis, în prezent nemaiexistând vreo restricţie cu privire la intervalul orar în care putem părăsi locuinţa.


Aşadar, trebuie să reţinem faptul că măsurile emise prin Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt valabile indiferent de intervalul orar.


5. Câte persoane pot participa la evenimentele ce implică o slujbă religioasă?


În situaţia în care evenimentul (nuntă, botez, înmormântare) urmează a se desfăşura în interiorul bisericii, numărul maxim de persoane care pot participa la acesta este de 8.


În schimb, în cazul în care evenimentul ar urma să se desfăşoare în curtea lăcaşului de cult, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă, numărul persoanelor care participă la acesta nu este limitat.


6. Ce activităţi sportive pot fi desfăşurate în aer liber?


Deşi starea de alertă aduce în continuare limitări în ceea ce priveşte exerciţiul unor drepturi, există o serie de activităţi sportive care pot fi practicate în aer liber, atât în localitate, cât şi în afara acesteia, cu respectarea condiţiilor stabilite prin normele legale.


Cu excepția sporturilor de performanță aflate sub regimul ordinului MTS din 19.05.2020 , activităţile sportive de agrement și recreative desfăşurate în aer liber se pot desfășura cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună. Per a contrario, numărul poate fi depăşit doar în cazul persoanelor care locuiesc împreună. Dovada locuirii împreună se poate face cu orice act de dovedire a domiciliului sau reședinței. Pentru mai multe amănunte legate de activitățile sportive vă rugăm să citiți și articolul următor.


7. Ce se întâmplă dacă în perioada stării de alertă ne expiră anumite documente eliberate de către instituţiile şi autorităţile publice?


Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, documentele emise de autorităţile şi instituţiile publice (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi administrarea Bazelor de Date şi Inspectoratul General pentru Imigrări) se menţin pe toată perioada stării de alertă, prelungindu-se pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.


Aşadar, dacă vă aflaţi în situaţia în care anumite documente (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, menţiuni de stabilire a reşedinţei, permisul de conducere, autorizaţia de circulaţie provizorie şi dovezile înlocuitoare) v-au expirat, trebuie să ştiţi faptul că, aveţi la dispoziţie un termen de 90 de zile în care le puteţi preschimba, termen ce curge de la încetarea stării de alertă.


Cu toate acestea, cele mai sus menţionate nu se aplică în ceea ce priveşte dovezile care au fost eliberate ca urmare a săvârşirii unor abateri la regimul circulaţiei. Astfel, atunci când dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulaţie au fost emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a acestora se menţine pe toată perioada stării de alertă, iar de la data încetării acesteia doar pentru o perioadă de 10 zile.


De asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că, la fel ca şi în perioada stării de urgenţă, avem obligaţia de a deţine o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, o rovinietă valabilă, precum şi de a efectua la timp inspecţia tehnică periodică pentru autovehiculul nostru. Aşadar, îndeplinirea acestor din urmă obligaţii subzistă în continuare, expirarea documentelor care atestă îndeplinirea lor, în starea de alertă, neconducând la prelungirea valabilităţii ca în cazurile mai sus menţionate.


Pentru a fi informați, vă rugăm să urmăriți și celelelalte articole de pe blogul nostru.


Declaratie proprie raspundere_starealert
Descarcă • 255KB

2.364 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page