top of page

Ce sporturi poţi practica în starea de alertă şi în ce condiţii?


1. Ce activităţi sportive sau recreative pot fi desfăşurate ?


Deşi starea de alertă aduce în continuare limitări în ceea ce priveşte exerciţiul unor drepturi, inclusiv practicarea unor sporturi, există o serie de activităţi sportive sau de agrement care pot fi practicate în aer liber, atât în localitate, cât şi în afara acesteia, cu respectarea condiţiilor stabilite prin normele legale.

Astfel, chiar dacă libertatea de mişcare este restrânsă în afara localităţii/zonei metropolitane, este permisă deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer liber, precum ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz.

Înainte de a prezenta dispoziţiile Ordinului Comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii din data de 19.05.2020, subliniez interdicţia impusă prin art. 1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 394/2020: la activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber pot participa cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună. Per a contrario, numărul poate fi depăşit doar în cazul persoanelor care locuiesc împreună. Dovada locuirii împreună se poate face cu orice act de dovedire a domiciliului sau reședinței.


În ceea ce priveşte activităţile sportive care se pot practica în aer liber, pe durata stării de alertă, Ordinul comun menţionat anterior precizează că se pot practica următoarele sporturi: aeronautică, alpinism, atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutăţii, aruncarea suliţei), automobilism sportiv, bob, skeleton şi sanie, caiac (caiac sprint, rafting, stand-up paddle, caiac pe ape repezi), canotaj, ciclism (ciclism rutier, mountain bike), tir cu arcul, tir sportiv, schi biatlon, yachting (windsurfing, bărci cu vele).

De asemenea, ordinul precizează că este permisă pregătirea fizică generală în aer liber, indicându-se activităţi precum stretching, elemente din şcoala alergării, exerciţii de echilibru şi orientare spaţială din gimnastică, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei situaţii specifice de luptă/joc, execuţia tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc. A se observa că această enumerare nu este limitativă, putând fi desfăşurate şi alte activităţi pentru pregătirea fizică generală.


Așa cum se poate observa, activitățile ce presupun sporturi de echipă sau de contact sunt încă sub interdicție.2. În ce condiţii pot fi desfăşurate activităţile sportive și recreative în aer liber?


Pe tot parcursul antrenamentului, în cazul sportului de perfomanță, trebuie păstrată o distanţă de siguranţă:


- de cel puţin 2 metri în perioadele de repaus;

- de cel puţin 6 metri în perioadele de activitate fizică intensă;

- de cel puţin 6 metri între ambarcaţiuni în cazul yachtingului;

- de cel puţin 10 metri în cazul atletismului, în timpul probelor de alergare, ciclismului, echitaţie, schi biatlon, în timpul probelor de fond şi biatlon;


În cazul yachtingului, pregătirea ambarcaţiunii în vederea ieşirii pe apă se face cu respectarea distanţării sociale şi cu utilizarea echipamentelor de protecţie personală.

Cu toate acestea, în situaţia în care activitatea sportivă este practicată drept sport de agrement, iar nu de performanţă, se aplică dispoziţiile amintite la începutul articolului, respectiv faptul că la aceste activităţi pot participa cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună. Dovada locuirii împreună se poate face cu orice act de dovedire a domicliului sau reședinței.


În ceea ce priveşte tenisul, proba de simplu:

- pe un teren de tenis este permis accesul a cel mult 3 participanţi (2 jucători, 1 antrenor/medic etc)

- nu sunt permise accesul pe teren al copiilor de mingi şi schimbarea terenurilor

- jucătorii îşi vor marca propriile mingi şi le vor folosi doar pe acestea la serviciu, iar strângerea mingilor se va efectua cu ajutorul tuburilor special concepute sau cu ajutorul altor echipamente care nu implică un contact direct cu pielea jucătorilor.

În cazul în care activitatea necesită deplasarea în altă localitate, trebuie completată şi declaraţia pe proprie răspundere (vezi la finalul articolului), punctul 8 - activități recreative sportive, individuale desfășurate în aer liber.

Ordin-MTS-MS
.pdf
Descarcă PDF • 711KB

Declaratie proprie raspundere_starealert
Descarcă • 255KB

1.474 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Commentaires


bottom of page