top of page

Falimentul în asigurări – lecții uitate

Actualizată în: 4 apr. 2023

Ghid util în cazul falimentului CITY INSURANCE

Faliment City Insurance
Faliment City Insurance

În ultimii 20 de ani, piața asigurărilor din România a fost zguduită de falimente mai mult sau mai puțin răsunătoare. Începând cu anii 2000 când piața era încă în creștere – falimente ale unor companii precum Metropol, Grup As sau Interamerican nu au lăsat urme adânci. Odată cu maturizarea pieții, cu expuneri din ce în ce mai mari ale companiilor de asigurări, au apărut și primele falimente răsunătoare menționând aici colapsul ASTRA și CARPATICA. Și în prezent, după mai mult de 5 ani, rănile lăsate de cele două falimente încă nu s-au vindecat. În majoritatea situațiilor frauda internă masivă a deschis ușa insolvenței. Din evenimentele menționate nici unul din actorii din piață, începând cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, BAAR, brokerii, service-urile auto sau asigurații, nu a învățat nimic, astfel că acum nu facem decât să repetăm greșelile trecutului.


Lăsând la o parte constatările personale de mai sus, și având în vedere certitudinea falimentului celui mai mare asigurător din piață, City Insurance, faliment anunțat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vineri 17 septembrie 2021, haideți să vedem ce este de făcut.

Persoană păgubită
Persoană păgubită

Astfel, asigurații de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), reprezentând un procent covârșitor dintre asigurații City Insurance, vor avea cel mai puțin de suferit. Obligația încheierii de polițe RCA revine conform legii proprietarilor de autovehicule, beneficiari ai despăgubirilor cuvenite fiind terții păgubiți/persoanele vătămate din accidentele auto. S-a pus în discuție că în situația în care terții păgubiți nu își vor putea recupera despăgubirile cuvenite de la asigurătorul insolvabil aceștia se vor îndrepta împotriva asiguratului/persoanei vinovate de producerea accidentului. Practica instanței supreme în acest caz este că persoanele păgubite nu se vor putea îndrepta decât împotriva asigurătorului RCA, respectiv împotriva City Insurance.


Mai există un aspect pe care îl vom dezvolta în cuprinsul articolului, respectiv existența Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), a cărui rol este tocmai acela de a despăgubi asigurații sau beneficiarii/terții păgubiți în cazul în care un asigurător devine falit. Conform legii însă, despăgubirea în caz de faliment este limitată la 450.000 lei în acest moment. În majoritatea cazurilor, această limită este acoperitoare, dar mai există situații dramatice când o astfel de limita nu acoperă daunele provocate. Menționez ca limitele legale în cazul poliței RCA sunt de 1.220.000 euro pentru pagube materiale si 6.070.000 euro pentru vătămări corporale și deces indiferent de numărul persoanelor afectate într-un singur accident. Diferența este astfel de peste 50 de ori mai mică. Vă veți întreba de unde aceste limite atât de mari? Răspunsul este că asigurarea de răspunderea civila auto acoperă inclusiv daunele morale și vătămările corporale sau decesul și veți constata că aceste limite nu sunt mari. Să nu uităm, de asemenea, că odată cu polița RCA se emite si asigurarea de carte verde care acoperă orice conducător auto de răspunderea civilă la care ar putea fi tras în cazul în care provoacă un accident în străinătate, unde nivelul despăgubirilor este în cele mai multe cazuri cu mult mai mare decât în Romania. Mai mult de atât, să nu uităm că toți transportatorii externi (tiruri, camioane) sunt obligați sa încheie astfel de asigurări. Întrucât în cazul lor și nu numai discutăm de activități economice, un număr mare de vehicule care trebui asigurate, la un cost semnificativ, valoarea primei de asigurare rămâne singurul criteriu de selecție avut in vedere la încheierea unei astfel de asigurări, deși statistic daunele provocate sunt mult mai mari. Or, când vorbim de valoarea primei de asigurare, CITY Insurance a fost imbatabil.


Concluzionând, asigurații prin polițelor RCA CITY Insurance nu vor fi afectați in mod direct de falimentul acesteia.


În ceea ce îi privește pe terții păgubiți și ceilalți asigurați ai CITY pe alte categorii de asigurări, aceștia vor intra, în urma declarării deschise a procedurii falimentului de către instanța de judecată, în categoria specială de creditori de asigurare.


Tot aici vor intra și cei ce se subrogă în drepturile persoanelor păgubite sau asiguraților. Ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă această subrogare va dau un exemplu. Persoana păgubită este asigurată CASCO facultativ la o societate de asigurare. Autovehiculul său este lovit de un vehicul al cărui proprietar are asigurare de răspundere civila auto la CITY Insurance. În urma evenimentului el poate decide sa își repare autovehiculul pe asigurarea sa CASCO sau pe asigurarea RCA a persoanei vinovate. În situația în care își repară vehiculul pe asigurarea sa CASCO, asigurătorul său, în limita despăgubirilor plătite, poate solicita plata acestora de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate (CITY Insurance în cazul nostru), adică, în termeni juridici, se subrogă în drepturile persoanei păgubite, asiguratul său CASCO. Ei bine, toți cei menționați mai sus au posibilitatea în calitate de creditori în asigurări să solicite de la Fondul de Garantare a Asiguraților plata despăgubirilor.


De asemenea, în condițiile în care aceștia consideră că suma de 450.000 lei nu este acoperitoare pentru pretențiile avute, ei se pot înscrie la masa credală a debitorului CITY Insurance, în cadrul dosarului de faliment. Având însă în vedere diferența preconizată dintre activul și pasivul debitorului City Insurance, faptul ca împărțirea patrimoniului CITY se va face proporțional cu cota de participare la totalul datoriilor - masa credală, perspectiva distribuirii de bani către creditori este extrem de mică. Ca să fie mai pe înțelesul tuturor, să presupunem că averea debitorului CITY Insurance este de 1 miliard de lei si totalul datoriilor este 10 miliarde euro, atunci unui creditor care deține un procent din datorii ii va reveni de 10 ori mai puțin. Lucrurile devin si mai complicate odată cu intrarea Fondului de Garantare la masa credală pe măsură ce acesta acorda despăgubiri din fond. Nu trebuie de asemenea uitat ca veniturile se vor reduce dramatic până la dispariție, în timp ce cheltuielile fixe nu se vor reduce în același ritm.

Broker de asigurare semnare contract
Broker de asigurare semnare contract

Brokerii de asigurări și alți intermediari în asigurări intra într-o categorie aparte de creditori, așa numiții creditori chirografari. Deși pentru mulți s-au operat compensări convenționale, înainte de intrarea CITY în faliment, între primele de asigurare încasate de brokeri în numele CITI Insurance și comisioanele datorate de CITY acestora din urmă, există încă foarte mulți brokeri care au de recuperat comisioane. Pentru aceștia veștile nu sunt foarte bune, ei putând recupera sumele cuvenite doar în instanță prin înscrierea la masa credală in cadrul dosarului de faliment.


În ce privește BAAR, acesta se află într-o situație delicată. În baza Convenției Carte Verde și a legii de organizare, el este mandatat ca birou corespondent să plătească toate daunele produse în afara țării de către vehicule asigurate în Romania - așa numita carte verde emisă odată cu polița RCA. În urma plății acelor sume BAAR se îndreaptă împotriva asigurătorului care emis cartea verde, în cazul nostru CITY Insurance. În situația în care nu va putea recupera sumele plătite pentru acel asigurător se va înscrie la masa credală. Întrucât sumele sunt de ordinul zecilor de milioane de euro, BAAR este pus într-o poziție de lipsă de cash/numerar. Neplata acelor sume la termen se sancționează conform Conventiei Carte verde cu excluderea României din sistemul de Carte verde. Consecința ar fi că pentru orice drum cu mașina pana in Grecia, vom fi obligați să ne luăm asigurări de răspundere civilă auto de la fiecare graniță, la prețuri care vor depăși cu mult costurile actuale. Gândiți-vă la transportatori. Probabil că aceștia își vor muta toate afacerilor în altă țară.


Mai exista si alte categorii de creditori, protejați prin legea insolventei, cum ar fi salariații, creditori privilegiați cum ar fi ASF, ANAF, etcetera dar despre aceștia vom discuta într-un articol viitor.


De asemenea merită amintită și soarta proceselor aflate pe rolul instanțelor sau curților de arbitraj împotriva CITY Insurance care, odată cu declararea deschiderii procedurii de către judecătorul sindic, se suspendă de drept diferent de faza procesuală în care se află, fond, apel sau în executare.


Ce-i de făcut?
Ce-i de făcut?

Quo Vadis Domine sau ce este de făcut?


În funcție de categoria de creditor putem distinge două proceduri:


O procedură în relația cu Fondul de Garantare a Asiguraților prin care numai creditorii de asigurare (asigurați, beneficiari sau persoane vătămate/terți păgubiți) pot solicita pe cale administrativă plata despăgubirilor cuvenite, în limita plafonului de 450.000 lei, fie că aceștia sunt persoane păgubite fie ca sunt asigurați prin polițe facultative la CITY Insurance.


Având în vedere experiența ultimelor doua falimente, Fondul de Garantare a Asiguraților va publica cât de curând pașii ce urmează a fi urmați de către asigurați sau persoanele păgubite, în vederea depunerii cererilor de despăgubire, documentele necesare și alte detalii pentru a putea intra in posesia sumelor cuvenite cu titlu de despăgubire în cazul falimentului CITY.


Indiferent în ce fază vă aflați cu demersurile dumneavoastră de a vă recupera despăgubirile cuvenite de la CITY Insurance – cerere despăgubire, negociere, plată parțială, instanță sau în executare, în momentul deschiderii procedurii de faliment toate aceste proceduri se suspendă de drept și singura direcție de urmat este cea spre Fondul de Garantare sau/și instanță, judecătorul sindic de la Tribunal București în cazul nostru.


Prezintă interes să urmăriți website-ul Fondului de Garantare a Asiguraților și instrucțiunile de la adresa https://www.fgaromania.ro/demersuri-privind-deschiderea-dosarului-de-dauna/. De asemenea, trebuie să știți că FGA a anunțat că în acest moment poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună. În ce privesc cererile de despăgubire, momentan, până la declararea deschisă a procedurii falimentului de către instanță, acestea nu pot fi primite sau procesate de FGA.


De asemenea este util sa apelați la specialiștii din domeniul dreptului pentru a evita eventuale sincope în gestionarea cererii de despăgubire de către Fond sau regularizării cererii în fața instanței și a evita riscul ca aceasta să vă fie respinsă. Oricine v-ar promite ca va putea obține mai mult decât plafonul de despăgubire sau că va putea urgenta plata acelor sume ar trebui tratat cu suspiciune.


În ce privește celelalte categorii de creditori, singura procedură este cea în fața instanței de judecată, în cazul de față Tribunalul București, având în vedere ultimul sediu social al CITY Insurance. În cazul acestei proceduri, toți creditorii vor fi înștiințați, după declararea deschiderii procedurii de faliment, cu privire la termenul până la care pot depune cererea de înscriere la masa credală. Așa cum am spus și mai sus, și creditorii de asigurare se pot înscrie la masa credală indiferent dacă au solicitat plata sumelor cuvenite de la FGA, urmând ca pe măsură ce sunt despăgubiți de către FGA, acesta din urmă sa se subroge în drepturilor lor în cazul dosarului de faliment aflat pe rolul instanței.


Cerere de despăgubire
Cerere de despăgubire

În concluzie, creditorii de asigurare care au sume de recuperat până în suma de 500.000 lei trebuie să stea liniștiți cu privire la recuperarea acestora de la FGA. Singura necunoscută este termenul de plată. Acesta poate dura, deși termenul legal este de 90 de zile, și până la 2 ani conform ultimelor experiențe, dar credem că între timp procesele administrative interne ale FGA s-au perfecționat. conform ultimei ordonanțe de urgență prin care s-a mărit plafonul despăgubirilor de la 450.000 lei, FGA va pute accepta cereri de plată a despăgubirilor după 60 de zile de la decizia ASF (publicată pe data de 27.09.2021) de ridicare a autorizației CITY.


Pentru creditorii de asigurare care au de recuperat sume peste plafonul de 500.000 lei este indicat ca aceștia să se înscrie și la masa credală de la dosarul de faliment din instanță.


Pentru celelalte categorii de creditori, în vederea unor eventuale recuperări a sumelor cuvenite de la debitorul CITY Insurance singura soluție este să se înscrie la masa credală în cadrul dosarului de faliment din instanță.


În imaginea de jos puteți găsi pașii de urmat pentru recuperarea despăgubirilor conform Autorității de Supraveghere a Asigurărilor.
Acest articol, după cum ați putut observa nu face referire la nici un temei juridic, lege sau normă, unii termeni folosiți, deși nu sunt folosiți în forma uzitată de lege, au fost folosiți tocmai pentru a păstra un limbaj cât mai aproape de limbajul comun al nespecialiștilor în domeniul dreptului. Scopul a fost de a face cât mai de înțeles, pentru persoanele afectate de falimentul CITY Insurance, hățișul de legi care guvernează falimentul societăților de asigurare și am dorit ca oamenii să înțeleagă statutul lor juridic și ce au de făcut în această situație dramatică. În mod intenționat am evitat detalii juridice sau referințe care ar fi condus la un articol fără sfârșit. Îmi asum acest risc în fața colegilor mei. Pentru orice alte întrebări nu ezitați să ne contactați.


Avocat Liviu Chiric


SCA Chiric & Chiric

www.chiric.eu

office@chiric.eu


4.115 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

コメント


bottom of page