Simplificarea unor proceduri în fața autorităților, desfășurate prin intermediul avocațilorSalutăm, în calitate de avocați, publicarea în data de 23 septembrie 2020 a legii nr. 280/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, lege care vine să extindă sfera activităților care pot fi desfășurate de avocați și, implicit să simplifice procedurile la care cetățenii erau obligați pentru a efectua anumite operațiuni în relația cu autoritățile, astfel:

I. Specimenul de semnătură necesar în fața registrului comerțului se poate da și în fața avocatului iar dovada acestuia se va face cu împuternicirea avocațială. Se elimina astfel necesitatea deplasării persoane interesate la notar sau în fața reprezentantului registrului comerțului.

II. Declarația privind beneficiarul real, prevăzută de art.56 din legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, poate fi atestată de avocat.

III. Cazierul judiciar poate fi solicitat în țară de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat

Conținutul împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

IV. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat.


Pe lângă avantajele evidente ale unor astfel de măsuri, credem că în contextul pandemiei, ele sunt cu atât mai binevenite.Societate Civilă de Avocați CHIRIC & CHIRIC

Înființată prin Decizia Baroului București nr. 1746 din 2006 CIF - RO18569360

București, str.Căderea Bastiliei nr.80-84, parter, sector 1, 010616

IBAN - RO11BACX0000000038288250 deschis la Unicredit Bank

e-mail:office@chiric.eu, fax: 021.224.60.29, mobil: 0374 914 705

  • email
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp-512

©1996 - 2020 Chiric & Chiric