top of page

Plata drepturilor salariale ale personalului medical și ale rezidenților detașați sau delegați

Plata drepturilor salariale ale personalului medical și ale rezidenților detașați sau delegați din unitățile sanitare publice pe durata stării de urgență


Odată cu instituirea stării de urgență, au fost adoptate diverse măsuri care au ocupat un loc central în dezbaterile și în analiza specialiștilor. Cu toate acestea, deși personalul medical și auxiliar reprezintă, în realitate, una dintre piesele cele mai importante în lupta împotriva Covid-19, din punct de vedere juridic, reglementările adoptate cu privire la acesta nu au făcut obiectul principal al dezbaterilor.


Astfel, de data aceasta voi aduce în prim-plan prevederile Ordinului nr. 643/2020 emis de Ministerul Sănătății și ale Ordinului nr. 472/2020 emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prevederi referitoare la modalitatea de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă.


Cu caracter prealabil, este esențial să delimităm cele două noțiuni: ”personal delegat” – ”personal detașat”.

Potrivit art. 43 din Codul Muncii, delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Delegarea poate fi dispusă numai cu acordul salariatului, acesta având dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Spre deosebire de delegare, detașarea reprezintă, potrivit art. 45 din Codul Muncii, schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. Totodată, acesta are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.


Un alt aspect care diferențiază cele două noțiuni este faptul că în cazul detașării drepturile salariale se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea, iar salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.

În plus, dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.


Astfel, în continuarea prezentării în linii generale a celor două noțiuni, urmează să arăt in concreto aplicarea prevederilor ordinelor invocate în ceea ce delegarea și detașarea personalului medical și auxiliar, precum și a rezidenților din unitățile sanitare publice pe durata stării de urgență.


I. Personalul medical și auxiliar

a. Delegat

Pontajul: se realizează la unitatea sanitară la care este delegat și în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

Plata drepturilor salariale: se face de către unitatea de la care este delegat, în baza pontajului transmis prin mijloace de comunicare electronică unității sanitare care a delegat personalul, până pe data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face plata la adresa de e-mail a conducătorului unităţii sanitare.

b. Detașat

Pontajul: se realizează la unitatea sanitară la care este detașat.

Plata drepturilor salariale: se face de către unitatea sanitară la care este detașat; personalul beneficiază de drepturile salariale mai favorabile, fie de la unitatea sanitară de la care s-a dispus detaşarea, fie de la unitatea sanitară la care este detaşat.

II. Rezidenții detașați sau delegați

Pontajul: se realizează la unitatea la care sunt detaşaţi sau delegaţi şi în cadrul căreia îşi desfăşoară efectiv activitatea și se transmite până la data de 5 a lunii următoare pentru luna anterioară în care se face plata, în format pdf, la adresa de email a conducătorului unităţii unde medicul rezident este încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată.

De precizat este faptul că, în situaţia în care medicii rezidenţi sunt implicaţi în activitatea de transport, echipare, evaluare, diagnostic şi tratament al pacienţilor infectaţi cu COVID-19, acest aspect va fi menţionat în cuprinsul foii de prezenţă.

Plata drepturilor salariale: se face de către unitatea sanitară unde medicul rezident este încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată.


9.746 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page