ESG-ul, o nouă modă sau o obligație legală?

Actualizată în: Iul. 13

Implicațiile pentru companiile de asigurări


O serie de schimbări evidente, începând cu schimbările climatice, relațiile sociale post pandemice și numai, ne arată că lumea se schimbă cu siguranță. Aceste schimbări creează provocări care stau în calea obiectivelor de afaceri ale companiilor. Capitalismul așa cum îl cunoaștem de mulți ani, orientat spre investitori, a atins un nivel sensibil și trebuie să se schimbe dintr-un capitalism al valorii economice într-un capitalism al valorilor tuturor părților implicate.



Este destul clar că acum noi toți – investitori , angajați, clienți, companii, asigurători, bănci, toți oamenii suntem părți implicate și că împărtășim valori esențiale comune - altele decât cele economice în ce privește mediul, relațiile sociale, guvernanța (Environment, Social, Governance - ESG). Dacă în ce privește valorile economice lucrurile sunt destul de clare pentru investitori și pentru marea noastră majoritate, să vedem la ce se referă valorile non-economice menționate și cum au ajuns acestea pe agenda investitorilor și a legiuitorilor.


Orice afacere, este profund legată de mediu - protecția acestuia, relațiile sociale și de guvernanță (ESG). Prin urmare, o concentrare pe îmbunătățirea puternică a indicatorilor de valoare non-economică - ESG poate crea o valoare care, așa cum vom arătă în acest articol, se va transforma în final într-o valoare economică pentru acționari. Prin urmare valorile non-economice converg prin asumarea lor către valori economice.


Dar, mai întâi, să luăm în considerare pe scurt elementele individuale ale ESG:


(E) - criteriile de mediu, include impactul pe care energia pe care o folosește o companie, resursele de care are nevoie și consecințele pentru ființele vii ca urmare a desfășurării activității pentru care este autorizată. Fiecare produs sau serviciu care ajunge la noi toți are o amprentă asupra mediului. Începând cu punga de plastic pentru transportul produselor de la magazin, foliile de plastic pentru documentele de asigurare, echipamentele de calcul utilizate pentru imprimare unei polițe de asigurare, amprenta de carbon a clădirilor de birouri, trasabilitatea deșeurilor exemplele sunt infinite. Fiecare companie folosește energie și resurse; fiecare companie afectează și este afectată de mediu.


(S) - criteriile sociale, abordează relațiile pe care compania le are și reputația de care se bucură în rândul oamenilor, clienților, altor companii din mediile în care face afaceri. (S) include de asemenea cum sunt văzute relațiile de muncă, diversitatea și incluziunea la nivel de companie și din afara ei.


(G) - guvernanța, este sistemul intern de practici, controale și proceduri pe care compania le adoptă pentru a se autoreglementa, pentru a lua decizii eficiente, pentru a se conforma prevederilor legale și de supraveghere și să răspundă nevoilor părților interesate externe.


Așadar, după cum se poate vedea, deși există tendința ca unele companii să pună accentul doar pentru primele două criterii - (E) și (S), observăm că cele 3 elemente sunt interdependente. Orice manager știe că fără un set de reguli, fără un leadership adecvat nici una din valorile companiei, fie ea economică sau non-economică nu poate fi atinsă.


De aceea, deși nu face obiectul acestui articol, dorim să subliniem importanța componentei de guvernanță mai ales în mediile suprareglementate cum sunt cel al asigurărilor unde, relația cu autoritățile de supraveghere trebuie să fie guvernată de reguli care să asigure transparența de ambele părți.


Conform unui studiu McKinsey[1] publicat în 2019, adoptarea și asumare ESG de către companii indiferent dacă aceasta este o cerință internă de management sau vine dintr-o obligație legală poate duce în mod direct la beneficii majore din perspectiva a cel puțin cinci direcții, astfel:

Cele cinci căi prin care ESG poate crea valoare
Cele cinci căi prin care ESG poate crea valoare

Cum se realizează o astfel de analiză?


Informațiile cuprinse într-un raport de audit ESG se bazează pe mai multe instrumente, standarde de raportare. Așa cum se poate observa și din tabelul de mai jos, la fel ca și în standardele internaționale pentru scorul de credit publicat de instituții precum Fitch, Moody's sau Standard & Poor's, și în cazul ESG există standarde, instituții specializate în scorul ESG, indexări. Pentru a vă putea face o idee la finalul articolului puteți găsi un raport ESG sumar și un index Refinitiv.


Standarde și instrumente ESG
Standarde și instrumente ESG

Metodologia lor se bazează în mare parte pe următoarele surse de date[2]:


Surse audit ESG conform Refinitiv
Surse audit ESG conform Refinitiv

ESG-ul și asigurările.


Deși aparent ESG-ul are un impact mai mare asupra companiilor consumatoare de energie și poluatoare ca urmare a specificului activității CAEN desfășurate, totuși la nivelul UE s-a publicat taxonomia[3], din punctul de vedere al criteriului (E), care trebuie avută în vedere atunci când facem o analiză a companiilor ce activează în domeniul asigurărilor, fie că vorbim de asigurători, fie că vorbim de brokeri. În exemplul de raport de la finalul articolului, în care am analizat indexul ESG/Refinitiv al AXA S.A., veți putea observa că în cadrul industriei asigurărilor în care activează AXA S.A. sunt cuprinse in tabelul comparativ și brokeri de asigurare de top, cum ar fi MARSH & McLennan Companies. De asemenea, este interesant de analizat tabelul 5, practici controversate utilizate de companie în activitatea de asigurare.


Astfel, din punctul de vedere al Comisiei EU, următoarele date trebuie avute în vedere în analiza companiilor ce desfășoară activități de asigurare, asigurări generale: