top of page

ESG-ul, o nouă modă sau o obligație legală?

Actualizată în: 13 iul. 2021

Implicațiile pentru companiile de asigurări


O serie de schimbări evidente, începând cu schimbările climatice, relațiile sociale post pandemice și numai, ne arată că lumea se schimbă cu siguranță. Aceste schimbări creează provocări care stau în calea obiectivelor de afaceri ale companiilor. Capitalismul așa cum îl cunoaștem de mulți ani, orientat spre investitori, a atins un nivel sensibil și trebuie să se schimbe dintr-un capitalism al valorii economice într-un capitalism al valorilor tuturor părților implicate.Este destul clar că acum noi toți – investitori , angajați, clienți, companii, asigurători, bănci, toți oamenii suntem părți implicate și că împărtășim valori esențiale comune - altele decât cele economice în ce privește mediul, relațiile sociale, guvernanța (Environment, Social, Governance - ESG). Dacă în ce privește valorile economice lucrurile sunt destul de clare pentru investitori și pentru marea noastră majoritate, să vedem la ce se referă valorile non-economice menționate și cum au ajuns acestea pe agenda investitorilor și a legiuitorilor.


Orice afacere, este profund legată de mediu - protecția acestuia, relațiile sociale și de guvernanță (ESG). Prin urmare, o concentrare pe îmbunătățirea puternică a indicatorilor de valoare non-economică - ESG poate crea o valoare care, așa cum vom arătă în acest articol, se va transforma în final într-o valoare economică pentru acționari. Prin urmare valorile non-economice converg prin asumarea lor către valori economice.


Dar, mai întâi, să luăm în considerare pe scurt elementele individuale ale ESG:


(E) - criteriile de mediu, include impactul pe care energia pe care o folosește o companie, resursele de care are nevoie și consecințele pentru ființele vii ca urmare a desfășurării activității pentru care este autorizată. Fiecare produs sau serviciu care ajunge la noi toți are o amprentă asupra mediului. Începând cu punga de plastic pentru transportul produselor de la magazin, foliile de plastic pentru documentele de asigurare, echipamentele de calcul utilizate pentru imprimare unei polițe de asigurare, amprenta de carbon a clădirilor de birouri, trasabilitatea deșeurilor exemplele sunt infinite. Fiecare companie folosește energie și resurse; fiecare companie afectează și este afectată de mediu.


(S) - criteriile sociale, abordează relațiile pe care compania le are și reputația de care se bucură în rândul oamenilor, clienților, altor companii din mediile în care face afaceri. (S) include de asemenea cum sunt văzute relațiile de muncă, diversitatea și incluziunea la nivel de companie și din afara ei.


(G) - guvernanța, este sistemul intern de practici, controale și proceduri pe care compania le adoptă pentru a se autoreglementa, pentru a lua decizii eficiente, pentru a se conforma prevederilor legale și de supraveghere și să răspundă nevoilor părților interesate externe.


Așadar, după cum se poate vedea, deși există tendința ca unele companii să pună accentul doar pentru primele două criterii - (E) și (S), observăm că cele 3 elemente sunt interdependente. Orice manager știe că fără un set de reguli, fără un leadership adecvat nici una din valorile companiei, fie ea economică sau non-economică nu poate fi atinsă.


De aceea, deși nu face obiectul acestui articol, dorim să subliniem importanța componentei de guvernanță mai ales în mediile suprareglementate cum sunt cel al asigurărilor unde, relația cu autoritățile de supraveghere trebuie să fie guvernată de reguli care să asigure transparența de ambele părți.


Conform unui studiu McKinsey[1] publicat în 2019, adoptarea și asumare ESG de către companii indiferent dacă aceasta este o cerință internă de management sau vine dintr-o obligație legală poate duce în mod direct la beneficii majore din perspectiva a cel puțin cinci direcții, astfel:

Cele cinci căi prin care ESG poate crea valoare
Cele cinci căi prin care ESG poate crea valoare

Cum se realizează o astfel de analiză?


Informațiile cuprinse într-un raport de audit ESG se bazează pe mai multe instrumente, standarde de raportare. Așa cum se poate observa și din tabelul de mai jos, la fel ca și în standardele internaționale pentru scorul de credit publicat de instituții precum Fitch, Moody's sau Standard & Poor's, și în cazul ESG există standarde, instituții specializate în scorul ESG, indexări. Pentru a vă putea face o idee la finalul articolului puteți găsi un raport ESG sumar și un index Refinitiv.


Standarde și instrumente ESG
Standarde și instrumente ESG

Metodologia lor se bazează în mare parte pe următoarele surse de date[2]:


Surse audit ESG conform Refinitiv
Surse audit ESG conform Refinitiv

ESG-ul și asigurările.


Deși aparent ESG-ul are un impact mai mare asupra companiilor consumatoare de energie și poluatoare ca urmare a specificului activității CAEN desfășurate, totuși la nivelul UE s-a publicat taxonomia[3], din punctul de vedere al criteriului (E), care trebuie avută în vedere atunci când facem o analiză a companiilor ce activează în domeniul asigurărilor, fie că vorbim de asigurători, fie că vorbim de brokeri. În exemplul de raport de la finalul articolului, în care am analizat indexul ESG/Refinitiv al AXA S.A., veți putea observa că în cadrul industriei asigurărilor în care activează AXA S.A. sunt cuprinse in tabelul comparativ și brokeri de asigurare de top, cum ar fi MARSH & McLennan Companies. De asemenea, este interesant de analizat tabelul 5, practici controversate utilizate de companie în activitatea de asigurare.


Astfel, din punctul de vedere al Comisiei EU, următoarele date trebuie avute în vedere în analiza companiilor ce desfășoară activități de asigurare, asigurări generale:


1. Conducerea în modelarea și stabilirea prețurilor riscurilor climatice:


1.1. Activitatea de asigurare folosește tehnici de modelare de ultimă generație care: reflectă în mod corespunzător riscurile schimbărilor climatice; nu se bazează doar pe tendința istorică; integrează scenarii de perspectivă.


1.2. Asigurătorul dezvăluie public modul în care sunt luate în considerare riscurile schimbărilor climatice în activitatea de asigurare. Cu excepția restricțiilor legale privind condițiile contractuale și primele de asigurare, activitatea de asigurare oferă stimulente pentru reducerea riscului prin stabilirea (pre) condițiilor pentru acoperirea asigurării riscului și acționând ca un semnal de preț al riscului. În sensul acestui punct, primele reduse sau deductibile, posibil bazate pe informații de susținere cu privire la acțiunile existente / posibile, pentru asigurații care protejează un activ sau activitate împotriva daunelor provocate de catastrofe naturale pot fi considerate un stimulent pentru reducerea riscului. După un eveniment de risc climatic, asigurătorul oferă informații cu privire la condițiile în care acoperirea în cadrul activității de asigurare ar putea fi reînnoită sau menținută și, în special, beneficiile unei construcții mai bune în acest context.


2. Proiectarea produsului:


2.1. Produsele de asigurare vândute în cadrul activității de asigurare oferă recompense bazate pe risc pentru acțiunile preventive întreprinse de asigurați. În scopul acestui punct, în care un asigurat a investit în măsuri de adaptare, primele mai mici pot fi considerate o recompensă bazată pe risc pentru acțiunile preventive întreprinse. Prin derogare de la acest punct, în cazul în care restricțiile legale privind condițiile contractuale și primele de asigurare împiedică compania de asigurări sau reasigurări să ofere recompense bazate pe risc, produsele de asigurare pot furniza clienților măsuri în legătură cu un activ, o activitate, sau persoane care previn sau protejează împotriva catastrofelor naturale. Astfel de măsuri pot fi furnizate ca informații sau sfaturi pentru clienți cu privire la riscurile climatice și măsuri preventive pe care clienții le-ar putea lua. Strategia de distribuție pentru astfel de produse acoperă măsuri pentru a se asigura că asigurații sunt informați cu privire la relevanța măsurilor preventive pe care le-ar putea lua, pentru termenii și condițiile acoperirii asigurării, inclusiv orice impact al acestor măsuri asupra acoperirii asigurării sau a nivelului primei.


3. Soluții inovatoare de acoperire a asigurărilor:


3.1. Produsele de asigurare vândute în cadrul activității de asigurare oferă acoperire pentru pericolele legate de climă, în cazul în care cerințele și nevoile asiguraților necesită acest lucru. În funcție de cerințele și nevoile clienților individuali, produsele pot include soluții specifice de transfer de riscuri, cum ar fi protecția împotriva întreruperii afacerii, întreruperii contingente a afacerii, alți factori de pierdere non-fizici, efecte în cascadă și interdependențe de pericole (pericole secundare), impactul interacțiunii pericolelor naturale și tehnologice, defecțiunile critice ale infrastructurii.


4. Partajarea datelor:


4.1. Ținând seama în mod corespunzător de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (642) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). , o parte semnificativă a datelor privind pierderile legate de activitatea asigurătorului este pusă la dispoziție, gratuit, uneia sau mai multor autorități publice în scopul cercetării analitice. Aceste autorități publice declară că utilizează datele în scopul îmbunătățirii adaptării la schimbările climatice de către societatea dintr-o regiune, țară sau internațional, iar asigurătorul furnizează datele la un nivel de granularitate suficient pentru utilizarea declarată de autoritățile publice respective. În cazul în care asigurătorul nu împărtășește încă astfel de date cu o autoritate publică în scopul menționat anterior, a declarat intenția de a pune la dispoziția acestora, gratuit, terților interesați și a indicat în ce condiții aceste date pot fi partajate. Declarația de intenție de a partaja datele disponibile este ușor accesibilă, inclusiv pe site-ul web al asigurătorului, pentru autoritățile publice relevante. Nivel ridicat de servicii în situația post-dezastru: creanțele în cadrul activității de asigurare, atât în ​​curs de desfășurare, cât și cele provenite din evenimente de pierdere pe scară largă rezultate din riscurile climatice, sunt procesate în mod echitabil în raport cu clienții, în conformitate cu standardele ridicate de gestionare a daunelor și în timp util. în conformitate cu legislația aplicabilă și nu a existat nicio eșec în a face acest lucru în contextul evenimentelor recente de pierdere la scară largă. Informațiile cu privire la procedurile privind măsurile suplimentare în caz de pierderi la scară largă sunt disponibile publicului.[4]


Așadar după cum se poate observa aspectele avute în vedere, chiar la nivel legal, sunt deosebit de complexe și ele vor face ca trecerea de la obligația morală de a se audita ESG a unei companii, fie ea și de asigurare, spre conformare legală să devină iminentă și în același timp laborioasă.


Din păcate, nici o companie din România nu figurează în indexul internațional. De aceea, noi la SCA Chiric & Chiric ne-am propus să facem pionierat în acest domeniu, poate chiar începând cu acest articol. Într-un articol ulterior vă vom arăta care sunt avantajele efectuării voluntare a unui audit intern ESG, atât din perspective non-economice cât și din perspective economice.Tabel cu exemplu de analiză ESG, societatea de asigurare AXA S.A.


Scor ESG conform index Refinitiv - AXA S.A. studiu de caz
Scor ESG conform index Refinitiv - AXA S.A. studiu de caz
Performanță ESG de la an la an, în cazul AXA S.A.
Performanță ESG de la an la an, în cazul AXA S.A.
ESG - AXA S.A. poziția în industria asigurărilor
ESG - AXA S.A. poziția în industria asigurărilor
ESG - AXA S.A. detaliere poziția în industria asigurărilor
ESG - AXA S.A. detaliere poziția în industria asigurărilor
ESG - AXA S.A. practici controversate raportate
ESG - AXA S.A. practici controversate raportate

[1] Five ways that ESG creates value, Getting your environmental, social and governance (ESG) proposition right links to higher value creation. Here’s why by Witold Henisz, Tim Koller, and Robin Nuttall (McKinsey November 2019) [2] https://solutions.refinitiv.com/esg-data/?utm_content=Refinitiv%20Brand%20Product-ES-EMEA-G-EN-Exact&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=434508_PaidSearchEN&elqCampaignId=13781&utm_term=refinitiv%20esg%20&gclid=Cj0KCQjwiqWHBhD2ARIsAPCDzakQMzkNTA2cDCBelMltYntvFByF4GOfju6lZjScEdZVJEPmwG_iKA4aAljpEALw_wcB&gclsrc=aw.ds [3] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU), supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives. {C(2021) 2800 final} - {SEC(2021) 166 final} - {SWD(2021) 153 final} [4] Vezi nota de la pct.3

251 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page