top of page

Documente auto expirate în perioada stării de urgență. Ce rămâne valabil? Ce prelungim?

Starea de urgență determinată de evoluția virusului COVID-19 a impus adoptarea unor măsuri urgente, vizând ordinea publică, domeniul economic, sănătatea, munca și protecția socială, justiția, afacerile externe, precum și alte domenii, în scopul prevenirii răspândirii acestuia.

Poliția rutieră
Poliția rutieră

Implicit, măsurile impuse au însemnat limitarea exercitării unor drepturi, fără de care, până de curând, nici nu ne-am fi putut imagina stilul de viață. Spre exemplu, libera circulație – un drept pe care astăzi îl exercităm limitat, în baza unei declarații pe proprie răspundere și/sau a unei adeverințe emise de către angajator.


Cu toate acestea, pe lângă documentele menționate și impuse în contextul social actual, se ridică o întrebare: ce se întâmplă cu celelalte documente pe care le dețineam asupra noastră, în mod normal, până de curând? Mai exact, ce se întâmplă cu acele documente privind autovehiculul pe care îl conducem dacă expiră în perioada stării de urgență?


Potrivit art. 14 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României: ”se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.”


În acest sens, este esențial să clarificăm ce se înțelege prin ”autorități publice”. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004 conteciosului administrativ: ”orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică”.

DRPCIV Bucuresti
DRPCIV București

Prin urmare, vorbim despre acte emise de către Direcția și Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, precum permis de conducere, autorizație de circulație provizorie, dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și ale permiselor de conducere, acte care își mențin valabilitatea pe întreaga perioada a stării de urgență, chiar dacă acestea expiră în timpul stării de urgență.


Totodată, potrivit comunicatului emis de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, aceleași prevederi se aplică și operațiunilor de înmatriculare/examinare/preschimbare permis de conducere, cum ar fi: certificat de autenticitate, document emis de unitatea medicală autorizată – fișă medicală etc.


Mai mult, art. 12 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 3/24.03.2020 completează dispozițiile art. 14 din Decretului Președintului României nr. 195/16.03.2020, în sensul în care stabilește că ”documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.”


În ceea ce privește rovinieta expirată în timpul stării de urgență, astfel cum informează și CNAIR, aceasta nu se încadrează în categoria documentelor eliberate de autorități publice, motiv pentru care își încetează valabilitatea la sfârșitul ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful și trebuie reînnoită.


Aceleași mențiuni se aplică și asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, asigurări a căror valabilitate nu se prelungește de drept pe durata stării de urgență.


Referitor la inspecția tehnică periodică expirată în timpul stării de urgență, aceasta nu își menține valabilitatea și trebuie refăcută, sub sancțiunile prevăzute de lege.


Prin urmare, atunci când deplasările reprezintă o necesitate, trebuie să avem în vedere și valabilitatea unor documente pe care le deținem asupra noastră, iar atunci când deplasările nu reprezintă o necesitate, #stămacasă.

Avocat Andreea Cimpoca

1.228 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Commentaires


bottom of page