Ar trebui returnate primele de asigurare de către asigurători?

Ar trebui returnate primele de asigurare de către asigurători, pentru clienții persoane fizice aflate în carantină sau izolare instituționalizată? Dar celorlalte persoane a căror libertate de circulație a fost afectată?


Zilele acestea au apărut în spațiul public o serie de opinii și discuții cu privire modificările legislative legate de soarta asigurărilor, fie ele facultative, fie obligatorii, în perioada stării de urgență. Vezi în acest sens articolele și opiniile publicate.[1]

Probabil că nu aș fi scris nimic legat de acest subiect dar mi-a atras atenția o inițiativă vizând același subiect, dintr-un stat european puternic afectat de criza corona virusului și cu o industrie a asigurărilor mult mai dezvoltată decât cea din România, respectiv Franța.

Astfel, la data de 30 Aprilie 2020, președintele Federației Franceze a Asigurătorilor (FFA), d-l Florence Lustman s-a adresat printr-o scrisoare[2] deschisă d-lui Alain Bazot, președintele UFC-Que Choisir – o asociație renumită de protecție a drepturilor consumatorilor din Franța, cu privire la sondajul publicat de această organizație în data de 27 Aprilie 2020, sondaj prin care se încurajează persoanele asigurate auto să solicite asigurătorilor lor rambursarea unei părți din prima lor din cauza scăderii puternice a accidentelor auto.

Premisa juridică a unui astfel de demers adresat consumatorilor, are ca bază, conform susținerilor asociației UFC – Que Choisir, pe prevederile legale din articolul 113-4 al Codului francez al asigurărilor. Acest articol prevede că „asiguratul are dreptul în cazul reducerii riscului în timpul contractului la o reducere a cuantumului primei [...]”.


Dincolo de argumentele sau contra-argumentele exprimate de cele două părți, fac precizarea că în dreptul românesc nu există o astfel de prevedere expresă dar sunt o serie de argumente juridice care, printr-o interpretare logico-juridică a legislației existente ne-ar putea conduce spre o astfel de ipoteză de lucru ce ar putea face obiectul unei cereri de returnare a primei de asigurare. Nu este scopul acestui articol să desfac firul în patru, dar aș dori să supun analizei și comentariilor publice subiectul tratat.

Întrucât la probleme complexe nu există întotdeauna soluții simple, cred ca este necesar să distingem între mai multe tipuri de situații existente și să facem referire la câțiva temeni teoretici legați de conceptul juridic de asigurare și risc.

Pentru a nu fi acuzat că inventez termeni noi, am ales să folosesc terminologia folosită de Institutul de Studii Financiare supervizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

„risc asigurabil[3] a) *riscul asigurabil reprezintă un eveniment viitor, posibil, cu caracter întâmplător, înregistrat în evidențele statistice, a cărei producere este independentă de voința asiguratului sau a beneficiarului asigurării și generează pagube materiale sau afectează starea de sănătate sau chiar viața oamenilor

În esență, pentru cei mai puțin familiarizați cu termeni juridici, dacă un risc nu este posibil el nu se poate asigura.


Având în vedere că măsurile legale impuse de pandemie se referă în mare măsură la măsuri de restrângere a dreptului de circulație a persoanelor și a bunurilor, voi încerca să disting între diferite tipuri de persoane și bunuri sub aspectul menționat:

În ceea ce privesc categoriile de asigurați care ar putea invoca restrângere libertății de mișcare și implicit eliminarea sau diminuarea riscului asigurat, putem distinge, raportat la poziția lor în raport cu calitatea juridică lor în contextul instituirii stării de urgență, trei mari categorii:

  • Persoane supuse izolării, măsurilor de carantină sau internării respectiv, persoanele cărora, conform articolului 8 din Ordonanța militară nr.1/2020, li se interzice, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

  • § Persoane supuse restricției de circulație impuse de ordonanța militară nr.3/2020 și care nu se află în nici una din situațiile de excepție prevăzute de ordonanță, respectiv:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

  • Persoane cu drept limitat de circulație - toate persoanele care se deplasează numai în scopurile limitativ prevăzute în menționate mai sus la punctele a - i.